Kolla upp elen i barnens rum

By Date: 2022/12/02 in Tips

Det går inte att helt eliminera alla risker som elektricitet för med sig, men du kan göra mycket för att riskerna ska bli minimala. Barn är av naturen nyfikna så det är viktigt att du är medveten om de vanligaste misstagen.

Tänk på att barn gärna rör vid, smakar på och testar allt runt omkring sig. Varje år skadar sig tyvärr omkring 280 barn av elektricitet i Sverige. Lyckligtvis förebygger du dessa olyckor ganska lätt.

Några praktiska tips

Om du har möjlighet så tänk gärna även på dessa saker:

  • Fäst sladdar och kablar ordentligt så att de inte är i vägen. Barn kan annars kvävas av eller tugga på de lösa sladdarna.
  • Placera gärna uttag högre upp på väggen där barn inte kommer åt.
  • Använd bara produkter som är säkra. Välj CE-märkning. Produkten bör därutöver vara märkt med tillverkarens namn och adress.
  • Köp bara produkter med svensk stickpropp.
  • Anlita enbart proffs för installation av elektricitet.
  • Undvik helst förlängningssladdar i barnens rum. Förlängningssladdar blir ibland överhettade och orsakar därför ibland bränder.
  • Se också till att alla uttag har ett petskydd.

Slutligen kan vi också nämna att ju tidigare du lär dina barn om riskerna med elektricitet, desto bättre. Tillika för mer information besök A-Ljus.