Leka och lära

By Date: 2016/02/10 in Leksaker

shutterstock_50844475

Att leka är ett sätt för barn att lära sig, men för att kunna kallas en lek brukar man säga ett den ska vara frivillig, spontan och inte styrd av ett mål. När barn leker är det själva leken som är viktig och inte vad den leder till. Med lite tips och rekvisita kan man hjälpa barn att leka och lära sig samtidigt.

Pedagogiska leksaker

Ett bra sätt att uppmuntra lärdom av lek är att köpa leksaker till barnen som är pedagogiska, det vill säga något som de kan leka med som samtidigt hjälper dem att förstå hur något fungerar. Detta kan vara allt möjligt från ett pussel till en docka, men vad som passar bäst beror ju på hur gammal barnet är.

Uppmuntra till lek

Även om barn i regel är duktiga på komma på sätt att leka på, har man som förälder fortfarande möjlighet, och egentligen ett ansvar, att se till att man uppmuntrar barnen att leka. Ett mycket bra sätt att uppmuntra lek är att helt enkelt själv delta i leken, något som har många positiva sidor, men många gånger räcker det faktiskt att vara närvarande och visa att man uppmärksammar det barnen gör. Det är även viktigt att se till att barnen faktisk leker utomhus, de ger både motion och solljus, vilket hjälper att motverka stress och främjar hälsan.

Lek beroende på ålder

Som barn blir äldre och mognar kommer lekarna att förändras, de kommer att hitta nya idéer och koncept att utforska genom lekar och detta är inte något man ska stå i vägen för. Man kommer inte kunna leka samma typ av lekar år ut och år in, så det gäller att vara medveten om hur detta normalt sett kan se ut och försöka anpassa sig efter de lekar som är mest intressant för tillfället.